Datum : 27.02.1877      
Plaats : Ridderkerk Provincie : Zuid-Holland
Winnaar : J.A. Plaizier Azn.(?) Deelnemers : -
Spelers uit regio : 8 Codering : regionaal(?)
Spel(len) : dam Match/rond : rond(?)
Prijs : speeltafeltje Dag : dinsdag (avond)
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee

 


Nieuwe Rotterdamsche Courant 11.02.1877

DAM-CLUB te RIDDERKERK.

Ridderkerk27 02 1877Op den avond van Dinsdag 27 februari a.s. zal in de bovenzaal van den heer A.P. Kreber, te Ridderkerk, vanwege genoemde Club een Dam-Concours worden gehouden, waartoe alle liefhebbers in Nederland worden uitgenoodigd. Voorwaarden van Deelneming: een inleggeld van twee gulden, liefst met de aanvrage, op te zenden. Introductie voor geen mededingers ad één Gulden per persoon. Opgaven van deelneming worden uiterlijk den 20 Februari ingewacht bij een van de ondergeteekenden te Ridderkerk.

A.G. Rijsdijk, Mr. P. Brooshooft, J. Plaisier Azn.


Van dit toernooi is wel de advertentie gevonden maar niet de einduitslag. Dat is dubbel jammer omdat nu niet duidelijk is of de plaatsing van het verslag van Alblasserdam1876 in de Purmerender Courant enig effect had. We hebben een vermoeden, want de aankondiging spreekt van een toernooi ’waartoe alle liefhebbers in Nederland worden uitgenoodigd’. Ongetwijfeld is er een uitnodiging gegaan richting de spelers in de Beemster en Amsterdam. Gezien het tijdstip van spelen, ’s avonds, mogen we vraagtekens zetten bij een ‘landelijke’ bezetting van het toernooi. Het inleggeld is fors.
Er bestaat een grote kans dat J.Plaizier Azn. de winnaar was. Hij bezat namelijk een tafeltje met de inscriptie: ‘Ridderkerksch Damconcours 27 februari 1877’[1]. Deze prijs is identiek aan de 1ste prijs bij Alblasserdam1876/11.
 

[1]

Hoofdlijn 15, blz. 4.  Zijn kleindochter Ida Plaizier heeft een gewonnen damtafel geschonken aan de Oudheidkamer in Ridderkerk met nog andere zaken van historisch belang, waar het zich anno 2019 nog steeds bevindt. De foto's zijn verstrekt door de Oudheidkamer.


P1050124 Kopie kopie 2

P1050127 Kopie 2

P1050126 Kopie 2