Datum : 21.11.1877      
Plaats : Alblasserdam Provincie : Zuid-Holland
Winnaar : A.Zomerdijk Deelnemers : 22
Spelers uit regio : 1, 3, 4 Codering : landelijk
Spel(len) : dam Match/rond : rond(?)
Prijs : zilver inktkoker Dag : woensdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja


Algemeen Handelsblad 11.11.1877
Nieuwe Rotterdamsche Courant 11.11.1877
Damclub te Alblasserdam. Internationalen Damwedstrijd op Woensdag 21 November 1877, voorm. 11.30. Aanmelding tot deelneming vóór 15 November. Inleg twee gulden. Reglement verkrijgbaar bij den President der Regelings-commissie. A. VAN RIEL.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 23.11.1877[1]
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 24.11.1877
Leidsch Dagblad 24.11.1877 (licht afwijkend – o.a. laatste zin niet opgenomen)
Schoonhovensche Courant 25.11.1877

Men meldt ons uit Alblasserdam van 22 November:
De door de hier bestaande damclub uitgeschreven nationale damwedstrijd heeft gisteren plaats gehad. Van de 25 liefhebbers die zich aangegeven hadden, hebben er 22 aan den strijd deelgenomen, die ten twaalf ure begonnen is en tot des avonds acht ure geduurd heeft.
De eerste prijs, een sierlijk bewerkte zilveren inktkoker[2], is gewonnen door den heer A. Zomerdijk, van Beemster; de tweede prijs, een met zilver gemonteerde rumkaraf, is gewonnen door den heer E.J.B. Van Vught, van Amsterdam; de derde prijs, een met zilver gemonteerde sigaren-standaard, is behaald door den heer A. Smit, van Slikkerveer; terwijl de vierde prijs, een pracht-exemplaar van Ephraim van Emden’s Verhandeling over het damspel, behaald is door het lid der club Jan von Lindern, alhier. (Rotterdam-Ld. Dbl.) De wedstrijd is ook ditmaal uitmuntend geslaagd en de Regelings-commissie verdient lof voor de moeite die zij daarvoor weder heeft getroost.

 

[1] Deze tekst kwam pas in maart 2004 aan het licht.
[2] Deze prijs wordt tentoongesteld in Museum Betje Wollf, Middenbeemster. / zie foto's - ontvangen april 2019.

IMG 2131 2

IMG 2134 2


Nieuws van de Dag (A’dam) 24.11.1877

Eergisteren werd te Alblasserdam een nationale damwedstrijd gehouden, uitgeschreven door de aldaar bestaande Damclub. Aan den strijd namen 22 personen deel; hij duurde acht uren, en mag zeer goed geslaagd genoemd worden. De eerste prijs, een sierlijk bewerkte zilveren inktkoker, is gewonnen door den heer A. Zomerdijk, van Beemster; de tweede prijs, een met zilver gemonteerde rumkaraf, is gewonnen door den heer E. J. B. van Vught, van Amsterdam; de derde prijs, een met zilver gemonteerde sigarenstandaard, is behaald door den heer A. Smit, van Slikkerveer; terwijl de vierde prijs, een pracht-exemplaar van Ephraim van Emden's Verhandeling over het damspel, behaald is door het lid der club Jan von Lindern, te Alblasserdam.


De Dordrechtsche Courant 24.11.1877
Rotterdamsche Courant 25.11.1877

Alblasserdam 22 Nov.
Gister heeft alhier de nationalen damwedstrijd plaats gehad, door de aldaar bestaande damclub uitgeschreven, waaraan door 22 liefhebbers werd deelgenomen. De 1e prijs werd behaald door den heer A. Zomerdijk, te Beemster; de 2e prijs door den heer E.J.B. van Vught, te Amsterdam; de 3e prijs door den heer A. Smit te Slikkerveer, en de 4e prijs door den heer Jan van Lindern te Alblasserdam.


Uitslag:

1. A. Zomerdijk     Beemster ? pnt
2. E.J.B. van Vught   Amsterdam ? pnt
3. A. Smit   Slikkerveer ? pnt
4. J. von Lindern   Alblasserdam ? pnt


Het eerste toernooi in Nederland dat het predikaat Kampioenschap Van Nederland verdient. Een aantal van de sterkste spelers uit Noord-Holland melden zich in Alblasserdam, maar we missen de familie De Heer en nemen maar aan dat  Klaas de Heer niet meespeelde omdat de uitslag dit doet vermoeden. De spelers uit Amersfoort, zoals E.G. Dettmeijer, lieten zich nooit op een toernooi zien, de damclub in Tilburg is pas in 1884 opgericht. 
Anthoni Zomerdijk begint, net als E.J.B. van Vught, aan een opmerkelijke toernooireeks. Onduidelijk is waarom de club het toernooi aankondigt als Internationaal. Deze wijze van aankondigingen zien we later ook terug bij toernooien in Ridderkerk1878/mrt en Middenbeemster1881/sep.. 
Twee gulden inleggeld is natuurlijk niet niks, het mag duidelijk zijn dat op deze wijze alleen de beter gesitueerde aan het toernooi kon meedoen. Hoe zouden de notabelen/industrielen op de veehandelaar Antooni Zomerdijk gereageerd hebben? De prijzen zijn aantrekkelijk te noemen. 
Merkwaardig genoeg geen verslag in de Purmerender Courant.

Navraag bij het Historisch Genootschap in Alblasserdam leverde de volgende informatie over Arij van Riel en Jan von Lindern op: 

Arij van Riel was directeur van het telegraafkantoor in Alblasserdam en getrouwd met Jacoba Henriëtte Faber, zij kregen tussen 1874 en 1880 4 kinderen in Alblasserdam en er is verder niets van hen bekend.Jan von Lindern was scheepsbouwmeester en reder (verwant aan de familie Smit (scheepsbouw). Hij trouwde met Helena van Haaften en kreeg 6 kinderen tussen 1871 en 1879, hij woonde later in den Haag. Alblasserdam was een klein dorp maar met een aantal scheepsbouwers, toeleveringsbedrijven voor de scheepsbouw en een aantal reders. In deze kring werd veel geld verdiend en was een netwerk met andere welgestelde. Ik vermoed dat zo dit damgebeuren tot stand kwam.
 

18771111AlgHandelsbladAlblasserdam

Algemeen Handelsblad 11.11.1877