Datum : 20.03.1878      
Plaats : Ridderkerk Provincie : Zuid-Holland
Winnaar : E.J.B. van Vught Deelnemers : 17
Spelers uit regio : 1, 3, 4, 8 Codering : nationaal(?)
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : - Dag : woensdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja

 


Nieuwe Rotterdamsche Courant 12.03.1878
Algemeen Handelsblad 13.03.1878
Algemeen handelsblad 14.03.1878
‘Ridderkerksche Damclub. Internationale Damspel-wedstrijd te houden op Woensdag 20 maart e.k. ten huize van den heer P. Van Schagen, te Ridderkerk. Hoofdbepaling van het Reglement: Inschrijving wordt aangenomen tot en met 19 Maart. Inleggeld voor mededinging twee gulden. Uitgeloofd vier prijzen. Aanvang der wedstrijd ’s morgens 11 uur. Voor H.H. mededingers welke met de stoomboot de Witt, 9.15 van Rotterdam vertrekkende, te Slikkerveer aankomen, zal gratis rijtuiggelegenheid zijn naar Ridderkerk. Na afloop van Diner worden de H.H. mededingers gratis per extra-stoomboot naar Rotterdam gebracht. Voor verdere inlichtingen vervoege men zich bij den Secretaris, A.C. Rijsdijk’.

Algemeen Handelsblad 15.03.1878
Dam-spel Wedstrijd Ridderkerk 20 Maart 1878. Na afloop van den Wedstrijd gelegenheid tot DEELNEMING AAN DINER, in het gewone lokaal bij den Heer Kreber, a f2,50 per couvert. De Secretaris, A.C. Rijsdijk

Nieuwe Rotterdamsche Courant 22.03.1878
Nieuws van de Dag (A’dam) 23.03.1878
Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 23.03.1878
Rotterdamsche Courant 24.03.1878

Ridderkerk 23 Maart. Woensdag (NvdD:Te Ridderkerk had Woensdag..) had alhier een dam-wedstrijd plaats, waaraan door 17 heeren werd deel-genomen. Van de vier uitgeloofden prijzen werd de eerste behaald door den heer van Vught van Amsterdam, met 13 punten; de tweede[1] door den heer Zomerdijk, van Beemster, met 12½ punten; bij loting tegen den heer J. Plaizier Az, van Ridderkerk, die eveneens 12½ punten had en wien dus de derde prijs ten deel viel; terwijl de vierde prijs[2] met 11½ punten werd behaald door den heer Baudet, van Kinderdijk. Na afloop vereenigde men zich aan een diner in de zaal van den heer Kreber, waar door de president der Ridderkerksche Damclub de prijzen met een toepasselijk woord aan de winners werden uitgereikt.

 

[1] Zilveren tafelbel. Te vinden in Museum Betje Wollf, Middenbeemster/ foto's april 2019, ontvangen van museum.
[2] Een ‘kristallen beker op zilveren voet met inscriptie’?  H.H. Baudet

IMG 2132 2

IMG 2133 2


Uitslag:

1. E.J.B. van Vught     Amsterdam 13 pnt
2. A. Zomerdijk   Beemster 12,5 pnt
3. J. Plaizier Azn.   Ridderkerk 12,5 pnt
4. H.H. Baudet   Kinderdijk 11,5 pnt


Ridderkerk gooit er ten opzichte van het toernooi in Alblasserdam een schepje bovenop. Extra en gratis vervoer, diner na. Het inlegggeld is er ook naar. De veerdiensten in dit waterrijke gebied waren in handen van de bekende dammersfamilie Smit, vandaar.
De toevoeging ‘Internationale’ blijft onduidelijk. Hoopte men op deelname uit het buitenland? 
Van Vught en Zomerdijk wisselen t.o.v. Alblasserdam1877/nov van plaats. H.H. Baudet en ook J. Plazier Azn. blijven sterk acteren.
De Noord-Hollanders zoeken met graagte en succes het zuiden op. Advertentie buiten Amsterdam en Rotterdam zijn Onbekend, zodat de uitnodigingen wel via de post verstuurd zijn. Ook nu geen verslag in de Purmerender Courant. 
Opnieuw lijkt de familie De Heer niet van de partij te zijn. Het waarom Klaas de Heer niet aanwezig was blijkt uit het verslag van wedstrijd Hoogkarspel1878/mrt die één dag later in Hoogkarspel plaats vond. Toch is het merkwaardig dat hij voor een relatief klein toernooi in Hoogkarspel koos. Wilde hij soms de concurrentie ontlopen?
 

18780313AlgHandelsbladRidderkerk

Algemeen Handelsblad 13/14.03.1878
 
18780315AlgHandelsbladridderkerk

Algemeen Handelsblad 15.03.1878