Datum : 21.03.1878      
Plaats : Hoogkarspel Provincie : Noord-Holland
Winnaar : K.de Heer Deelnemers : -
Spelers uit regio : 4, 6 Codering : regionaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond(?)
Prijs : - Dag : donderdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Nieuws van de Dag (A’dam) 03.03.1878
Purmerender Courant 03.03.1878
Prijsdammen.
S. BAKKER te Hoogcarspel is voornemens op Donderdag 21 Maart e.k. te laten PRIJSDAMMEN om fraaien prijs en premie. Aanvang ’s morgens 10 uur. Heeren liefhebbers worden uitgenodigd deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren.

Purmerender Courant 10.03.1878 + 13.03.1878 + 17.03.1878
Damwedstrijd
S. BAKKER te Hoogcarspel is voornemens op Donderdag 21 Maart e.k. te laten PRIJSDAMMEN om fraaien prijs en premie. Aanvang ’s morgens 10 uur. Heeren liefhebbers worden uitgenodigd deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren.

Nieuws van de Dag (A’dam) 19.03.1878
DAM-WEDSTRIJD. S. BAKKER, te Hoogcarspel is voornemens op Donderdag 21 Maart e.k. te laten PRIJS-DAMMEN om fraaien Prijs en Premie. Aanvang ’s morgens 10 uur. Heeren liefhebbers worden uitgenodigd deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren.

Purmerender Courant 27.03.1878 (als advertentie)[1]
Bij den te HOOGCARSPEL gehouden Damwedstrijd, op den 21 Maart 1878, is de eerste prijs behaald door den Heer K. DE HEER in de Beemster, de tweede door den Heer C. Veer en de derde door den Heer K. Koster, beiden te Hoogcarspel. S. BAKKER
 
[1] Deze uitslag werd pas in de zomer van 2002 gevonden.

Uitslag:
1. K. de Heer     Beemster
2. C. Veer   Hoogcarspel
3. K. Koster   Hoogcarspel

Natuurlijk wint Klaas de Heer hier de 1ste prijs. Een uitslag die heel lang in de archieven verborgen bleef. 
K. Koster is een naam die we nog vaker in de damwereld tegenkomen, o.a. als oplossers van problemen in Sissa en de Zijper Courant, zelfs tot in 1906 aan toe. De naam C. Veer is weer terug te vinden als deelnemer aan Middenbeemster1881/sep. 
Onduidelijk is waarom Klaas de Heer, en andere familieleden, het veel hoger gewaarde toernooi in Ridderkerk links liet(en) liggen. Had Klaas de Heer zijn deelname al toegezegd, immers de eerste advertentie verschijnt al op 3 maart, of wilde hij zijn damvrienden in Hoogkarspel niet voor het hoofd stoten? Of ontliep Klaas de strijd met de sterke spelers uit de Beemster, Amsterdam en Zuid-Holland?
 
18780319NieuwsvdDag

Nieuws van de Dag 19.03.1878Purmerende Courant 27.03.1878