Datum : 04.03.1872      
Plaats : Farmsum Provincie : Groningen
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : 15 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : -
Prijs : - Dag : maandag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee
 
Provinciaal Groninger Courant 29.02.1872
DAMPARTIJ,
op MAANDAG den 4den Maart aanstaande,
ten huize van den logementhouder E.G. DIJKSTERHUIS te Farmsum.
Aangifte des namiddags te 2 uur.

1872 03 04

Uitslag:
Onbekend