Datum : 18.01.1873      
Plaats : Groningen Provincie : Groningen
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : 15 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : -
Prijs : fraaijen prijs en premie Dag : zaterdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee
 
Provinciaal Groninger Courant 14.01.1873
DAMPARTIJ,
op Zaturdag den 18den dezer, om fraaijen prijs
en premie, bij H. Rollema, Damsterdiep te Groningen.
Aanvang te 6 uur ’s avonds.

1873 01 18

Uitslag:
Onbekend