Datum : 25.01.1877      
Plaats : Noordwolde Provincie : Groningen
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : 15 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : -
Prijs : - Dag : donderdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee
 
Provinciaal Groninger Courant 20.01.1877
DAMPARTIJ,
op Donderdag den 25sten Januarij
des namiddags te 4 uur,
bij M. Boerma te Noordwolde.

1877 01 25

Uitslag:
Onbekend