Datum : 16.02.1898      
Plaats : Gouw Provincie : Noord-Holland
Winnaar : onbekend Deelnemers : 12
Spelers uit regio : 7 Codering : lokaal
Spel(len) : dam/schaak(?) Match/rond : -
Prijs : - Dag : woensdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja

 

De Nieuwe Courant 02.02.1898
Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland
Dam- en Schaakwedstrijd,
om Prijs en Premie,
zal plaats hebben op WOENSDAG
16 FEBRUARI ‘98
’s middags om 1 uur
Ten huize vanden Heer S.M. KONING,
in de
Hoogwouder Wheere.
Secr. P. Glas Jz.
 
De Nieuwe Courant 22.02.1899
Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland
Gouw (Hoogwoud). Bij den hier gehouden damwedstrijd zijn de prijzen en premien gewonnen door
de HH. W. Vijn, P. Glas, G. Portegies en Poland. Aan dezen wedstrijd werd door 12 personen
deelgenomen.
 
Uitslag:
1. W. Vijn   Hoogwoud
2. P. Glas   Hoogwoud
3. G. Portegies    
4. Poland    
 
De damclub in Hoogwoud, niet met name genoemd, maar wel de secretaris, blijft actief. W. Vijn is gewoon een klasse apart. De schaakwedstrijd lijkt niet gespeeld te zijn.
 

De Nieuwe Courant 02.02.1898