Datum : 20.01.1899      
Plaats : Spanbroek Provincie : Noord-Holland
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : - Codering : lokaal
Spel(len) : dam/schaak/biljart Match/rond : -
Prijs : - Dag : vrijdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee

 

De Nieuwe Courant 11.01.1899
Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland
Spanbroek. Biljart- en kolfwedstrijden zijn in den tegenwoordigen tijd waarlijk geen zeldzaamheid, maar voor enigszins geoefende schakers en dammers biedt zich zelden de gelegenheid aan, zich een met elkander te meten. En toch leenen die beide spelen zich daar uitstekend toe. Het zal daarom den liefhebbers aangenaam zijn te vernemen, dat alhier op Vrijdag 20 Januari een schaak- en damwedstrijd zal gehouden worden in het lokaal van D. Koelemeij. De aanvang is op 11 uur voorm. bepaald. 
Een biljartwedstrijd zal te gelijkertijd plaats hebben.

Alkmaarsche Courant 18.01.1899
Spanbroek. Den 20 zal ten huize van D. Koelemeij alhier een biljart, dam- en schaakwedstrijd worden gehouden. De deelneming kan vrij groot worden, omdat in deze omstreken zich verscheidene goede spelers bevinden.
 
Uitslag: Onbekend
Het verslag geeft alleen de uitslag van de schaakwedstrijd.

Alkmaarsche Courant 22.01.1899
Spanbroek. In den schaakwedstrijd den 20 gehouden, werd de eerste prijs behaald door den heer P. Schipper, Schermeer gem. Oterleek, met 11 ½; de 2e prijs door den heer L. de Vries, Wognum, met 10 ½ en de 1e(2e) prijs door den heer Bronkhorst, Hoogkarspel, met 10 punten. Het aantal deelnemers bedroeg 14.
 
Een wedstrijd in een plaats waar in 1895 ook werd gespeeld. Daarnaast werd in hetzelfde jaar een schaakvereniging opgericht.